Hörapparater förbättrar balansen

Personer med nedsatt hörsel, vanligtvis äldre personer, kan få hjälp med att förbättra hörseln genom att använda sig av hörapparater. Nu visar en liten studie utförd av Washington University School of Medicine, i St. Louis i USA, att personer med nedsatt hörsel kan uppleva att de även får bättre balans om de använder sig av hörapparater. Att använda sig av hörapparater vid nedsatt hörsel skulle kunna leda till att man minskar riskerna för fallolyckor hos äldre.

Nedsatt hörsel påverkar balansen
Hörapparater förbättrar balansenForskare vid Washington University School of Medicine som genomfört denna studie ser ett tydligt samband mellan nedsatt hörsel och försämrad balans. Studien är utförd med hjälp av totalt 14 personer med en ålder på mellan 65-91 år. För att kunna se hur nedsatt hörsel påverkar balansen har man använt sig av standardiserade balanstester där testerna har genomförts både med påslagna hörapparater och med avstängda hörapparater.

Testerna visar att deltagarna använder ljudet som referenspunkter för att bättre kunna upprätthålla balansen. Ungefär som när man använder ögonen för att förflytta sig, men i ett helt mörkt rum så blir balansen lite svajig då man inte har några referenspunkter att lokalisera sig efter. På samma sätt visar studien att personer med nedsatt hörsel blir mer alerta när de använder sig av en ljudförstärkare och därmed så får de en bättre balans.

Första studien som visar på sambandet mellan hörsel och balans
Detta är den första studie som genomförts och som tydligt påvisar att nedsatt hörsel påverkar balansen. Man ska inte blanda samman den balansnedsättning som nedsatt hörsel ger med den balans som innerörat hjälper oss att upprätthålla, utan det är två helt skilda saker. Studien visar att vi använder vår hörsel för att bättre kunna positionera oss, precis som vi använder våra ögon för att kunna lokalisera olika referenspunkter vilket hjälper oss att förflytta oss med en stabil balans.

Testerna genomfördes med påslagna hörapparater och med avstängda hörapparater. I bakgrunden så spelade forskarna upp ett statiskt brus. Deltagarna fick genomföra olika övningar där man bland annat kontrollerade hur länge en deltagare kunde stå med ena foten framför den andra utan att behöva använda sig av armarna för att balansera. Det visade sig att deltagarna kunde stå i denna position i 30 sekunder eller mer, vilket anses vara normalt, med påslagna hörapparater medan de inte klarade av stå så länge när deras hörapparater var avstängda.

Under de mer avancerade tester visades ännu större förbättringar av balansen, cirka 100 procents bättre resultat, när de hade sina ljudanläggningar påslagna gentemot när de var avstängda. Testerna visade klart på att nedsatt hörsel påverkade balansen påtagligt och att när deltagarna använde ljudförstärkare så blev balansen dubbelt så stabil. Även om detta var en liten studie som genomfördes, en större studie kommer att genomföras framöver, så visar detta på att man kan minska riskerna för bland annat fallolyckor för äldre genom att ge äldre tillgång till hjälpmedel för att förbättra sin hörsel.

Massagestol minskar stressen

Att stressa är aldrig bra, det leder till en mängd besvär både i jobbet och i privatlivet. Men i många fall så känns det som om att det är oundvikligt, stressen kommer av sig själv. Det kan bero på en mängd saker som till exempel att man har för mycket att göra på jobbet eller att man har en pågående konflikt av något slag. Ju mer man stressar desto sämre kan man må, vilket leder till mer stress och en nedåtgående spiral.

Minska stressen med en massagestol
Det finns flera bra tips för att lära sig själv att slappna av. Ett av tipsen är att inhandla en massagestol, antingen till jobbet eller för att ha hemma. Fördelen med att ha en massagestol är att kroppen snabbt kan slappna av och återhämta sig. När kroppen mår bra så följer hjärnan efter. Massagestolen ser till att blodcirkulationen förbättras och den mjukar upp stelhet och spänningar i musklerna. Genom att använda en massagestol kan man skapa en genväg för hjärnan att slappna av.

Stress kommer oftast från känslan av att man inte har kontroll. Ett bra sätt att motverka detta är att planera och prioritera. Att göra allt på samma gång leder till att hjärnan och fokuset är splittrat, något som inte alla klarar av att hantera på ett effektivt sätt. Sätt dig på din massagestol och anteckna vad du behöver göra, vad du kan göra idag och vad som är mest prioriterat. Att samla sina tankar och fokusera är viktigt för den mentala hälsan och gör att du kan arbeta på ett effektivare sätt.

En massagestol är en bra investering
Med en massagestol kan man ge kroppen och sinnet ro på ett snabbare sätt. Naturligtvis går det att
använda tipsen och principerna utan en massagestol, men genom att knåda kroppen och få bort spänningarna ger man sig själv mer energi. En massagestol är även ett bra alternativ för personer som lider av ryggproblem av att sitta still för mycket. Med en massagestol behöver man inte boka upp sig hos en massör, den kan användas när som helst.

Massagestol bra för dig med ryggvärk
Massagestol bra för dig med ryggvärk

Många personer har svårt att släppa jobbet även efter att man har jobbat klart. Man fortsätter att tänka på arbetet även i sovrummet och stressar över saker man faktiskt inte har kontroll över. Ett tips för att lösa detta på ett indirekt sätt är att belöna sig själv på när man har lyckats nå ett mål. Ge dig själv en klapp på axeln eller en chokladbit, symboliken i att belöna och berömma sig själv för det man har uppnått ger en bra känsla. När man erkänner och firar att man nått sina mål har man ett praktiskt sätt att se att man faktiskt gjort något med tiden. Man kan sedan med gott samvete släppa taget när jobbet är klart och fokusera fullt ut på att vara närvarande med nära och kära. Att kunna släppa taget över sådant som inte går att kontrollera är en viktig del när det gäller den mentala hälsan, både på jobbet och i hemmet.