Hörapparater förbättrar balansen

Personer med nedsatt hörsel, vanligtvis äldre personer, kan få hjälp med att förbättra hörseln genom att använda sig av hörapparater. Nu visar en liten studie utförd av Washington University School of Medicine, i St. Louis i USA, att personer med nedsatt hörsel kan uppleva att de även får bättre balans om de använder sig av hörapparater. Att använda sig av hörapparater vid nedsatt hörsel skulle kunna leda till att man minskar riskerna för fallolyckor hos äldre.

Nedsatt hörsel påverkar balansen
Hörapparater förbättrar balansenForskare vid Washington University School of Medicine som genomfört denna studie ser ett tydligt samband mellan nedsatt hörsel och försämrad balans. Studien är utförd med hjälp av totalt 14 personer med en ålder på mellan 65-91 år. För att kunna se hur nedsatt hörsel påverkar balansen har man använt sig av standardiserade balanstester där testerna har genomförts både med påslagna hörapparater och med avstängda hörapparater.

Testerna visar att deltagarna använder ljudet som referenspunkter för att bättre kunna upprätthålla balansen. Ungefär som när man använder ögonen för att förflytta sig, men i ett helt mörkt rum så blir balansen lite svajig då man inte har några referenspunkter att lokalisera sig efter. På samma sätt visar studien att personer med nedsatt hörsel blir mer alerta när de använder sig av en ljudförstärkare och därmed så får de en bättre balans.

Första studien som visar på sambandet mellan hörsel och balans
Detta är den första studie som genomförts och som tydligt påvisar att nedsatt hörsel påverkar balansen. Man ska inte blanda samman den balansnedsättning som nedsatt hörsel ger med den balans som innerörat hjälper oss att upprätthålla, utan det är två helt skilda saker. Studien visar att vi använder vår hörsel för att bättre kunna positionera oss, precis som vi använder våra ögon för att kunna lokalisera olika referenspunkter vilket hjälper oss att förflytta oss med en stabil balans.

Testerna genomfördes med påslagna hörapparater och med avstängda hörapparater. I bakgrunden så spelade forskarna upp ett statiskt brus. Deltagarna fick genomföra olika övningar där man bland annat kontrollerade hur länge en deltagare kunde stå med ena foten framför den andra utan att behöva använda sig av armarna för att balansera. Det visade sig att deltagarna kunde stå i denna position i 30 sekunder eller mer, vilket anses vara normalt, med påslagna hörapparater medan de inte klarade av stå så länge när deras hörapparater var avstängda.

Under de mer avancerade tester visades ännu större förbättringar av balansen, cirka 100 procents bättre resultat, när de hade sina ljudanläggningar påslagna gentemot när de var avstängda. Testerna visade klart på att nedsatt hörsel påverkade balansen påtagligt och att när deltagarna använde ljudförstärkare så blev balansen dubbelt så stabil. Även om detta var en liten studie som genomfördes, en större studie kommer att genomföras framöver, så visar detta på att man kan minska riskerna för bland annat fallolyckor för äldre genom att ge äldre tillgång till hjälpmedel för att förbättra sin hörsel.