Prisinformation av tandläkare

En tredjedel av alla patienter anser att de inte får tillräcklig prisinformation hos tandläkaren. Det visar Socialstyrelsens nationella utvärdering av tandvård. ”Vårdgivarna har inte lyckats särskilt väl med sitt informationsansvar” står det i utvärderingen. I och med detta ändrar nu Socialstyrelsen sina riktlinjer och rekommendationer för vuxentandvård. Socialstyrelsen anser bland annat att tandläkarna måste bli bättre på att informera om kostnader och om olika behandlingsalternativ. Läs mer om Socialstyrelsens rekommendationer och utvärdering i en artikel på Tandläkartidningen.se.

Hur ska då tandläkarna nå ut med information om priser och behandlingar? Ja, det finns många sätt att göra detta på, bland annat att vara mer informativ vid det faktiska besöket. Ett annat sätt att nå ut med information är att man som tandläkare skulle kunna utnyttja den nya söktjänsten Tandläkare.se genom att registrera sig där. På den söktjänsten kan man som tandläkare fylla i information om sin mottagning, olika typer av behandlingar och även prisuppgifter. På detta sett är tandläkarna informativa samtidigt som patienter själva kan ta reda på information om priser och behandling redan innan man besöker mottagningen.

En anledning till att tandläkare inte vill skylta med sina priser kan vara för att de ofta tar mer betalt än vad referensprislistan som försäkringskassan tagit fram för vad olika behandlingar bör kosta. Referensprislistan skiljer sig såklart något beroende på om det är allmäntandvård eller specialisttandvård, men hur som helst lägger sig de flesta tandläkarna över detta pris utan att i förväg tala om detta för patienten.

Det kan också vara så att man som patient inte frågar eftersom man inte är medveten om detta och tänker inte på att behandlingen hade kunnat kosta mindre någon annanstans eller för att man inte vet om att det finns andra behandlingsalternativ.

Tandläkare.se är även en bra söktjänst för patienten. Patienten kan själv hitta information, jämföra priser och skapa sig en egen bild. En kundmedvetenhet som finns i de flesta branscher, förutom i tandvården. Något som det nu borde gå att bli ändring på, både genom Tandläkare.se och genom socialstyrelsens nya riktlinjer.