Årets influensa extrem smittsam

Influensa är en sjukdom som drabbar tusentals människor över hela världen varje år och i Sverige är det vanligast att man blir sjuk under vinterhalvåret, då immunförsvaret är försvagat. Anledningen till att influensa är så smittsamt beror till stor del att viruset förändras från år till år. 2009 hade vi en epidemi som spreds över världen, den så kallade svininfluensan. Viruset fick sitt namn eftersom det var ifrån grisar som smittan kom. I Sverige fick var och en bestämma om man ville ta vaccinationen eller inte. När man insjuknar i influensa så är de typiska symtomen illamående och kräkningar, feber, förkylningssymtom och värk i musklerna. Genom att ha en noggrann handhygien så kan man minska risken både för att sprida viruset, men även för att få det.

En ny sorts virus
Det gjordes en undersökning av The Flu Watch där de tog ut fem olika grupper av hushåll i England. Grupperna följdes i sex år, mellan 2006 till 2011, man höll då koll på deltagarna under influensasäsongerna. Alla de deltagande personerna fick ge ett blodprov innan influensasäsongen började och sedan ännu ett blodprov efter. Varje vecka under influensasäsongen så kontaktade man även deltagarna för att se om de fått några symtom. Om någon hade symtom så fick de lämna ett nytt blodprov. Undersökningen visade i slutändan att den största delen av de som blev sjuka aldrig haft några symtom. Viruset i influensa ändras som sagt lite från år till år, men detta år så har det upptäckts en helt ny variant, så kallad H1N2. Man upptäckte viruset hos grisbönder i Sverige, de hade blivit smittade ifrån grisarna. Detta är det första beviset här i Sverige på att smittan hoppar från djur till människor. Den vanliga svininfluensan gick från gris till människa, men sedan har det viruset hoppat tillbaks från människa till gris, förändrats och sedan smittats tillbaks till människor. Detta virus ger inte någon svårare sjukdom som tur är, men man ska ändå vara vaksam eftersom viruset är relativt nytt.

tvätta händer för att förhindra influensa
tvätta händer för att förhindra influensa

Du kan bära viruset utan att veta om det
En del människor får regelbundet influensa varje vinter medan andra människor aldrig blir sjuka. Detta behöver inte ha med vaccinet att göra utan vissa är helt enkelt immuna. Människor som aldrig får influensa kan dock bära smittan utan att ens veta om det, därför är det extremt viktigt att vara noggrann med hygienen. Trots att influensa inte är farlig för de flesta människor så är det ändå 1000-4000 personer som dör varje år i Sverige på grund av influensa. Ofta så är de dödsdrabbade personerna äldre människor som har ett nedsatt immunförsvar, men det är inte alltid fallet. För att hindra spridningen av influensaviruset är det viktigaste att man tvättar händer regelbundet, nyser i armvecket och håller sig hemma i flera dagar om man skulle bli sjuk.

Flera medier som DN.se skriver att det görs regelbundna undersökningar om influensa eftersom sjukdomen förändras ständigt. Forskare följer olika grupper människor varje år för att se hur viruset sprider sig och varför. Det är viktigt med denna sorts undersökningar eftersom man vill göra allt för att förhindra att en ny pandemi skulle spridas. Även informationssidor som Google Flu Trends är viktiga verktyg i arbetet om och kring influensa.